Privacy Policy WhatNext

WhatNext respecteert je privacy. Zo worden je gegevens uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening soepel en eenvoudig te laten verlopen en worden alleen gegevens aan derden verstrek voor zover dat strict noodzakelijk is in het kader van het laten functioneren van je afgenomen diensten.

Bedrijfsgegevens

WhatNext
Piraeusplein 71
1019 NM  Amsterdam
E-Mail: info@whatnext.biz

Welke gegevens worden verzameld?

Bij het plaatsen van een bestelling, vragen we om deze gegevens:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • KvK nummer (indien bedrijf)
 • BTW-nummer (indien bedrijf)
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Banknaam en IBAN nummer (indien wordt afgerekend middels automatische incasso)

Daarnaast worden de volgende gegevens bewaard:

 • Aankoopgeschiedenis
 • Logingegevens

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

 • Om de bestelling mogelijk te maken en je op de hoogte te houden van de status van je bestelling
 • Om je op de hoogte te houden van je producten en/of diensten, waaronder de verlenging en het beëindigen daarvan
 • Bankgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van automatische incasso’s
 • Je e-mailadres wordt gebruikt voor communicatie bij supportvragen
 • Je e-mailadres wordt tevens gebruikt voor interne mailings. Via interne mailings word je op de hoogte gehouden van bijzonderheden rondom voor jou relevante zaken zoals informatie over workshops, boekingen, prijsaanpassingen, aanpassingen in de algemene voorwaarden, nieuwe wet- en regelgeving die belangrijk voor je kan zijn en aanverwante zaken.
 • Je telefoonnummer wordt door ons alleen gebruikt indien communicatie per e-mail niet wenselijk is. Denk aan problemen met je producten of diensten of het hulp bieden bij het instellen van je producten of diensten op je eigen apparatuur
 • Bij het registreren van domeinnamen worden je gegevens gebruikt voor het vastleggen van domeinen bij registrars
 • Je aankoopgeschiedenis wordt bewaard ten behoeve van wettelijke administratieve verplichtingen en voor je eigen inzage in de bestelhistorie.
 • Logingegevens worden vastgelegd om je toegang te kunnen geven tot je eigen toekomstige klanteninformatie systeem.
 • IP-adres wordt gebruikt om eventuele BTW- en identiteitsfraude te kunnen opsporen.

Inzage en aanpassing van gegevens

In het toekomstige klanteninformatie systeem kun je op elk moment bekijken welke persoonsgegevens aan je klantaccount gekoppeld zijn en deze meteen bewerken als ze onjuist zijn. Het is ook mogelijk om een correctie- of verwijderverzoek in te dienen door een e-mail te sturen naar info@whatnext.biz.

In het toekomstige klanteninformatie dashboard kun je je eventueel afmelden voor interne mailings. Je wordt dan echter niet langer op de hoogte gehouden van de informatie waarvoor deze mailings worden gebruikt.

Op elk moment kun je ons verzoeken een export te maken van je geregistreerde persoonsgegevens in .csv formaat. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Ben je geen klant meer van WhatNext en wil je dat je gegevens niet alleen gearchiveerd worden maar ook geanonimiseerd, in het kader van het recht om ‘vergeten’ te worden? Stuur een e-mail naar info@whatnext.biz en het wordt binnen 2 weken voor je in orde gemaakt. Je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden dan verwijderd uit het toekomstige klanteninformatie systeem. Persoonsgegevens in facturen en domeinnaam-contacten worden verwijderd mits er geen wettelijke bewaartermijn meer op rust.

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren en/of je ingeschreven bent voor de interne mailing.

Derden

WhatNext zal je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend in het kader van de uitvoering van je bestelling aan betrokken derden verstrekken. Ingeschakelde derden en medewerkers van WhatNext hebben in het kader van de dienstverlening inzage in je gegevens, maar zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die in je browser worden opgeslagen. WhatNext gebruikt cookies om je te kunnen herkennen bij een volgend bezoek van onze website en het klantenpanel. De cookies stellen ons in staat om belangrijke informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren.
Daarnaast worden cookies gebruikt om je sessie in de bestelprocedure en het toekomstige klanteninformatie systeem bij te houden, zodat alleen jij toegang hebt tot je eigen klantaccount.

Het is uiteraard mogelijk om je browser zodanig in te stellen dat je geen cookies meer accepteert. Het is dan niet meer mogelijk om in te loggen op het toekomstige klanteninformatie systeem of bestellingen te plaatsen.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website. Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics.

Klacht indienen

Je kunt bij ons een klacht indienen over de verwerking van je persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@whatnext.biz. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van privacybeleid

WhatNext behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van WhatNext of per elektronische berichtgeving.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag als je informatie nodig hebt over je persoonsgegevens of deze wil wijzigen. Mocht ons privacybeleid wijzigen, dan vind je op onze website altijd de meest recente versie.

2018