WhatNext adviseert bij opzet én implementatie van een op maat gemaakt Social Media (strategie en content) Plan.

Doel van dit Plan is om ook langs online wegen actief de klanten van de organisatie bij te staan en de band te versterken, fans te verleiden tot frequenter bezoek én tegelijkertijd interesse te wekken bij nieuwe potentieel geïnteresseerden. Dit door het creëren van een aantrekkelijk platform waar transparante communicatie en betrokkenheid plaatsvindt tussen organisatie en zijn klanten in een klantvriendelijke omgeving.

Achtergrond
Veel organisaties en hun klanten lijken gevoelig voor alle crisisverhalen. Dit uit zich op verschillende manieren en is afhankelijk van de branche waarin u opereert.

Tegelijkertijd bieden dit soort omstandigheden ook tal van kansen, juist op Social Media gebied. Door kansgerichte oplossingen aan te reiken die effectief en gericht ingezet kunnen worden. Oplossingen die goed aansluiten bij de wensen en behoeftes van de organisatie en zijn eindklant.

Ons aanbod
Voor een aanpak waar meerdere partijen bij betrokken zijn, is het goed LinkedIn, Facebook, Twitter en Pinterest in te zetten als Social Media platformen die elkaar versterken. Voordelen voor het inzetten van een ambassadeurs programma mbv een combinatie van platformen zijn o.a.:

  • bereiken van huidige klanten

  • waardering ontvangen van de klant in keuze hen te betrekken

  • indien het een indirect kanaal betreft; bijdrage leveren aan verhoging omzet retailer wat kan leiden tot een hoger aankoopgedrag

  • interesse van de eindklant- door het versturen van op maat gemaakte email nieuwsbrieven en hen uit te nodigen om de Facebook bedrijfspagina regelmatig te bezoeken.

  • interesse, betrokkenheid en intereactie met eindklant.

  • promoten van nieuwe produkten

  • aantrekken potentiele nieuwe klanten

  • versterken van community rond het merk

  • meer te weten komen over de eindklant (likes/dislikes specifiek of in het algemeen

WhatNext kiest voor een combinatie van laagdrempelige (online) marketing instrumenten die direct kunnen worden gelanceerd met en via de medewerkers van de organisatie.  Onze aanpakbestaat uit een Kick-off en 3 fasen.